Το Ποτάμι προσκαλεί όλους τους φίλους, τους εθελοντές και τα μέλη του στην Πάτρα, στην 5η συνάντησή μας, 
στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στην Ρήγα Φεραίου για γνωριμία, διάλογο και προτάσεις για το Ποτάμι.